Referensprojekt

Ladubacksskolan, Arboga

Om- och tillbyggnad av Ladubacksskolan i Arboga. Projektet startade i oktober 2005 och slutfördes i mars 2006.
Total byggarea ca. 365 m2 tillbyggnad.

Brukskyrkan i Kolsva

Om- och tillbyggnad av Brukskyrkan i Kolsva. Projektet påbörjades under hösten 2006 och blev färdigt vid årsskiftet samma år.

Biltema, Värmdö

Nybyggnad av Biltemas anläggning i Värmdö, Stockholm. Bruttoarea ca 7.200 m2. Entreprenaden påbörjades under hösten 2006 och färdigställdes i slutet av februari 2007.

Biltema, Västerås

Vi har fått uppdraget att uppföra BILTEMAs nya anläggning på Erikslund i Västerås. Byggnadens bruttoarea är ca 6.100 m2.
Beställare är liksom tidigare Buffin Real Estate Sweden AB. När varuhuset är färdigställt sommaren 2007 kommer den nuvarande butiken att rivas.

Sidor