Om oss

H.A. Stål Bygg AB, med arbetsnamnet Stål Bygg, startades 1982 men har sina rötter från Köpings Byggnadssmide AB, som verkade i Köping under åren 1956-1982. H.A. Stålbygg är medlem i Sveriges Byggindustrier och har högsta kreditvärdighet (AAA). Företaget ägs av Ulla och Jörgen Pettersson.  

H.A. Stålbygg har sin huvudsakliga verksamhet i Mellansverige, men åtar sig även uppdrag i hela Norden. Företaget har kapacitet, erfarenhet och ekonomi att genomföra kompletta byggnadsobjekt, i form av total- eller generalentreprenader, och har under de senaste tio åren utfört ett flertal uppmärksammade byggprojekt. Efterhand som företaget utvecklats ger faktiskt namnet Stålbygg inte helt rättvisa åt den sektor som vi nu verkar inom.

Antalet anställda har varierat under åren beroende på rådande konjunktur. De sista åren har personalstyrkan bestått av fem tjänstemän och cirka tjugo tillvidare- och objektsanställda byggnadsarbetare. Vår målsättning har hela tiden varit att upprätthålla hög kompetens på alla anställda, så att vi kan garantera hög kvalitet på levererade produkter.