RENOVERING AV S:T OLOVSSKOLAN I KÖPING

Under våren har vi påbörjat arbetet med att renovera S:t Olovsskolan i Köping.