Utbyggnad av Framtidabil Ettap 1

Markarbetet är nu avklarat och vi kan nu påbörja gjutningen av plattan.