RENOVERING AV S:T OLOVSSKOLAN I KÖPING ETAPP 2

Ettap 1 är nu avklarad och ettap 2 påbörjad. Några dörrar och fönster börjar bli instalerade i S:T OLOVsSKOLAN. I ettap 1 rev vi ner väggarna och nu har vi byggt upp dem och ersatt dem med nytt material.