Aktuella projekt

Västmanlands myndighetsförbund

Bild på utsidan

Installation av hiss och iordningsställande av studielokaler vid Västmanlands myndighetsförbund. Arbetet påbörjades hösten 2016.

Åttavåningshus i Arboga

Sedan sommaren 2016 bygger vi ett åttavåningshus vid Engelbrektsleden/Ljungdalsvägen i Arboga. Vid färdigställandet kommer huset att bestå av 28 stycken hyreslägenheter med inglasade balkonger. 

Utbyggnad av Framtida Bil i Köping

Sedan sommaren 2016 arbetar vi med att bygga ut Framtida Bils lokaler i Köping. Arbetet väntas bli klart i början av 2017.