Fasadritning

Välkommen till Stål Bygg AB

Välkommen till H.A. Stål Bygg AB. Vi är ett heltäckande byggföretag som har sitt säte i Köping, som ligger mellan Örebro och Västerås i Västmanlands län. Vi har under de senaste tio åren utfört ett flertal uppmärksammade byggprojekt, vilka framgår under fliken "referensprojekt".

Om du klickar på nedanstående länk så får du upp en närmare presentation av vårt företag och vilka som arbetar här:

Företagspresentation Stål Bygg

 

Aktuellt

2019-11-28

I Augusti 2018 påbörjades arbetet med kvarteret Valhall där numera Arbetsförmedlingen, Skattemyndigheten , Pensionsmyndigheten och Försäkringskassan med flera har flyttat in i sina nya lokaler. Renoveringsarbetet som pågick under ca 1 år var en utmaning då bevarandet av den historiska byggnaden stod i fokus. Under fliken "referensprojekt" kan ni se före och efter bilder från projektet.    

2017-11-03

Vi är sedan hösten 2017 miljö- och kvalitetscerficerade enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.